Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy mogą brać udział w zabawie wykoPAKA
 2. Zabawa wykoPAKA jest zabawą, której głównym założeniem jest przesyłanie sobie nawzajem paczek z listem oraz upominkami między uczestnikami zabawy.
 3. Organizatorem wykoPAKI są @chybaDapi oraz @dobry_programista
 4. Udział w zabawie jest bezpłatny - nie jest pobierana żadna opłata podczas rejestracji. Jedyne koszty, jakie ponosi Uczestnik są związane z przygotowywaną paczką, zgodnie z Regulaminem.

Słownik

 1. Gość - każda osoba, która wchodzi na stronę zabawy - wykopaka.pl
 2. Użytkownik - osoba, która zalogowała się na stronie wykopaka.pl za pomocą wykop.pl (wykop connect), czym utworzyła konto na wykopaka.pl
 3. Uczestnik - Użytkownik, którego Zgłoszenie Do Zabawy (wniosek o weryfikację danych) został zweryfikowany i zaakceptowany
 4. Standardowy Uczestnik - Uczestnik, który bierze udział w zabawie w standardowy sposób (przygotowuje dla kogoś paczkę i sam od kogoś otrzymuje)
 5. Wolontariusz - Uczestnik, który zadeklarować chęć bycia wolontariuszem i dobrowolnie przygotuje paczkę dla kogoś
 6. Regulamin - niniejszy regulamin
 7. Ściana Wstydu - lista osób, które w poprzednich i obecnej edycji wykoPAKI nie dopełniły lub złamały zasady regulaminu; ta lista posiada również informację o powodzie wpisania na listę oraz datę wpisania. Osoby, których loginy znajdują się na ścianie wstydu nie mają prawa udziału w zabawie
 8. Ściana Chwały - lista Uczestników, którzy przygotowywali i wysłali paczkę w ramach wolontariatu. Ściana chwały ma na celu wyróżnienie osób, które dobrowolnie przygotowały paczkę dla innych.
 9. Zgłoszenie Do Zabawy - zgłoszenie/wniosek o weryfikację podanych danych przez Użytkownika. Zgłoszenie zawiera zestaw danych podanych przez Użytkownika - informacje o sobie oraz preferencje wysyłki/odbioru. Po akceptacji zgłoszenia Użytkownik staje się Uczestnikiem.
 10. Zdjęcie Weryfikacyjne - zgłoszenie/wniosek o weryfikację zdjęcia z zawartością paczki oraz listem.
 11. PW - prywatne wiadomości na portalu wykop.pl
 12. Kartka Weryfikacyjna - kartka, na której podana jest aktualna data oraz login osoby, dla której Uczestnik przygotowuje paczkę.
 13. Organizatorzy - @chybaDapi i @dobry_programista

Ogólne ustalenia zabawy wykoPAKA

 1. WykoPAKA jest zabawą, której idea polega na przygotowywaniu i przesyłaniu przez użytkowników portalu wykop.pl sobie nawzajem spersonalizowanych paczek z listem.
 2. Zabawa odbywa się w kilku krokach:
  • Etap zgłaszania się do zabawy
  • Losowanie par
  • Etap przygotowywania i nadawania paczek
  • Podsumowanie zabawy
 3. W zabawie może wziąć udział każdy, kto spełnia wymogi (Rejestracja pkt. 2), w tym organizatorzy i moderatorzy.
 4. Poszczególne etapy zabawy mają wyznaczone terminy, które należy je spełnić. Terminy zabawy są podawane na odpowiednich podstronach wykopaka.pl i są zobowiązujące dla Uczestników.
 5. Użytkownik przystępując do zabawy zobowiązuje się do dopełnienia wszystkich obowiązków wynikających z Regulaminu.

Rejestracja

 1. Aby wziąć udział w zabawie i losowaniu, należy zalogować się na stronie wykopaka.pl do panelu uczestnika za pomocą portalu wykop.pl (wykop connect), wypełnić wymagane dane oraz wysłać Zgłoszenie Do Zabawy.
 2. W zabawie mogą wziąć udział osoby, które:
  • posiadają niezbanowane konto na wykop.pl od co najmniej 6 miesięcy
  • posiadają włączone wiadomości prywatne na wykop.pl
  • posiadają 18 lub więcej lat
  • posiadają co najmniej 50 wpisów na mikroblogu (wykop.pl) lub w przypadku osób biorących udział w 1 edycji wykoPAKI - 25 wpisów
  • ich login nie znajduje się na ścianie wstydu
 3. W Zgłoszeniu Do Zabawy Użytkownik musi podać takie dane jak:
  • możliwe sposoby wysyłki paczki (np. Poczta Polska lub kurier, paczkomat InPost)
  • dane wysyłkowe oraz metody odebrania paczki (w zależności od metody mogą to być: adres, numer telefonu, adres e-mail, dane paczkomatu)
  • opis (opis musi mieć co najmniej 500 znaków, musi dotyczyć Użytkownika, który dokonuje zgłoszenia)
  • rolę w zabawie (standardowy Uczestnik, Wolontariusz lub oba)
  • rozmiar t-shirt lub brak chęci jego otrzymania
  • oświadczenie o pełnoletności
 4. Opcjonalnie Użytkownik może podać inne dane (np. rzeczy, których nie chce otrzymać)
 5. Na stronie wykopaka.pl proces podania w/w informacji do Zgłoszenia do Zabawy odbywa się na kilku podstronach, ale stanowią one całość Zgłoszenia do Zabawy.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik w Zgłoszeniu Do Zabawy zaznaczy chęć wysłania paczki za granicę, wymagana jest metoda wysyłki i odbioru paczki za pomocą Poczty Polskiej lub kuriera (i podanie danych wymaganych do tego rodzaju odbioru paczki). Jest to związane z tym, że zdarza się, że osoby wysyłające za granicę otrzymują paczki od osób z zagranicy - a do tego wymagana jest w/w metoda otrzymania paczki.
 7. Użytkownik, wypełniając i wysyłając Zgłoszenie Do Zabawy oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, będzie go przestrzegał oraz wykona wszystkie obowiązki, wynikające z tego Regulaminu, a w szczególności zgodnie z zasadami zabawy przygotuje i wyśle paczkę dla wylosowanej pary w odpowiednim terminie.
 8. Wszystkie Zgłoszenia Do Zabawy są weryfikowane. Sprawdzane jest, czy Użytkownik spełnia wszystkie wymagana do wzięcia udziału w zabawie oraz sprawdzane są wprowadzone dane. W przypadku, gdy zgłoszenie zostanie odrzucone Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie. Po odrzuceniu zgłoszenia Uczestnik ma prawo do przesłania poprawionego zgłoszenia, ale musi to nastąpić w wyznaczonym terminie na zgłoszenie się do zabawy.
 9. Po akceptacji Zgłoszenia Do Zabawy Uczestnik nie ma możliwości zmiany preferencji wysyłki/odbioru. Może jednak w ramach wskazanych metod odbioru dokonać zmian danych (np. paczkomatu, adresu) z wyłączeniem kraju dostarczenia paczki. Nie ma możliwości usunięcia danych, które są wymagane dla danej metody odbioru.
 10. Po wysłaniu Zgłoszenia Do Zabawy i akceptacji go Uczestnik nie ma możliwości zrezygnowania z zabawy - rezygnacja z zabawy spowoduje wpisanie loginu Uczestnika na Listę Wstydu i wszystkie idące z tym konsekwencje.

Losowanie

 1. Po terminie przeznaczonym na Zgłoszenia do Zabawy następuje w określonym terminie losowanie par. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia tego terminu w przypadku nieoczekiwanych problemów z przeprowadzeniem losowania.
 2. Losowanie par odbywa się w sposób całkowicie losowy, uwzględniając preferencje wysyłki/odbioru wskazane przez Uczestników.
 3. Po losowaniu wszyscy Uczestnicy są informowani o tym fakcie poprzez PW, a na stronie wykopaka.pl pojawią się informacje dotyczące osoby, dla której przygotowują paczkę.

Przygotowywanie paczki

 1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do przygotowania paczki dla swojego odbiorcy, która będzie:
  • uwzględniała opis i inne dane podane przez Uczestnika
  • o wartości co najmniej 50 zł
  • zawierała napisany list (nie ma wymagań co do długości listu, ale wymagana jest forma listu - niedopuszczalne są pocztówki, kartki itp.)
  • dobrze zabezpieczona przed wysyłką
 2. Po przygotowaniu zawartości paczki i listu Uczestnik musi wysłać Zdjęcie Weryfikacyjne do weryfikacji za pomocą strony wykopaka.pl na odpowiedniej podstronie. Po akceptacji Zdjęcia Weryfikacyjnego będzie możliwe nadanie przesyłki do odbiorcy (o ile odbiorca również ma zaakceptowane Zdjęcie Weryfikacyjne).
 3. Zdjęcie weryfikacyjne musi być wykonane w sposób, w którym zawartość paczki będzie dobrze widoczna oraz musi zawierać:
  • Kartkę Weryfikacyjną
  • list - nie jest wymagana całość listu, ale musi być na tyle widoczny, aby móc ustalić, że to list i że ma formę listu
 4. Zdjęcia Weryfikacyjne są weryfikowane. Zdjęcia Weryfikacyjne które nie będą spełniały w/w wymogów będą odrzucane z podanym powodem odrzucenia. Uczestnik będzie miał prawo przesłania nowego Zdjęcia Weryfikacyjnego, ale musi zostać to wykonane w wyznaczonym terminie na przesłanie Zdjęcia Weryfikacyjnego.

Wysyłka paczki

 1. Po akceptacji Zdjęcia Weryfikacyjnego Uczestnik jest zobowiązany do wysłania przygotowanej paczki do odbiorcy.
 2. Wysyłana paczka musi zawierać wszystkie elementy, które zostały zaprezentowane na Zdjęciu Weryfikacyjnym (bez Kartki Weryfikacyjnej).
 3. Dane do wysyłki paczki zostają udostępnione w momencie, gdy Uczestnik oraz jego odbiorca mają zaakceptowane Zdjęcia Weryfikacyjne. Nie ma żadnej możliwości przyspieszenia podania danych do wysyłki.
 4. Paczka musi zostać wysłana sposobem, który zadeklarował odbiorca oraz musi to być taka forma przesyłki, która umożliwia jej faktyczne śledzenie.
 5. Uczestnik przy nadawaniu przesyłki podaje dane, które podał odbiorca paczki i wyświetlane są na stronie wykopaki na odpowiedniej podstronie z informacjami o parze.
 6. Po nadaniu przesyłki Uczestnik zobowiązany jest do podania na odpowiedniej podstronie wykopaka.pl danych do śledzenia przesyłki - nazwy przewoźnika oraz numer nadawczy.

Odbiór przesyłki

 1. Dla Standardowego Uczestnika przygotowywana jest paczka przez innego Uczestnika zabawy.
 2. Po wprowadzeniu informacji przez nadawcę paczki dla Uczestnika na stronie wykopaka.pl Uczestnik otrzymuje tą informację na PW oraz dane przesyłki są wyświetlane na podstronach wykopaka.pl
 3. Uczestnik po odebraniu przesyłki jest zobowiązany do potwierdzenia odebrania przesyłki na odpowiedniej podstronie panelu uczestnika wykopaka.pl
 4. Gdy uczestnik ma wątpliwości lub zastrzeżenia co do paczki i jej zawartości, w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z Organizatorami zabawy w celu wyjaśnienia sprawy i weryfikacji z Zdjęciem Weryfikacyjnym.

Wolontariat

 1. Użytkownicy deklarujący w Zgłoszeniu Do Zabawy chęć bycia Wolontariuszem oświadczają, że chcą dobrowolnie przygotować i wysłać paczkę nie chcąc nic w zamian.
 2. W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy Wolontariusza Organizatorzy skontaktują się z Wolontariuszem za pomocą PW i ustalą warunki wolontariatu.
 3. Wolontariusz musi zastosować się do wszystkich ustaleń opisanych w Regulaminie, chyba, że ustalenia z Organizatorami będą inne (w szczególności daty przygotowania i wysłania paczki).
 4. Wolontariusz, jak każdy inny Uczestnik swoją paczkę musi zweryfikować za pomocą Zdjęcia Weryfikacyjnego.
 5. Po wysłaniu paczki i braku zastrzeżeń ze strony odbiorcy Wolontariusz zostanie wpisany na publicznie dostępnej Ścianie Chwały w ramach podziękowania za pomoc w organizacji zabawy. Wolontariusz może zastrzec chęć niewpisywania go na taką listę - w tym celu powinien skontaktować się z Organizatorami i przekazać taką informację.

Sytuacje wyjątkowe

 1. W trakcie trwania zabawy mogą pojawić się różne sytuacje wyjątkowe, które zakłócą jej przebieg (np. brak przygotowania paczki przez Uczestnika, brak dostarczenia przesyłki przez przewoźnika). W takich sytuacjach Organizatorzy odpowiednio reagują i starają się, aby każda osoba, która wywiązała się ze swoich obowiązków otrzymała paczkę.
 2. W szczególności sytuacjami wyjątkowymi są takie sytuacje jak:
  • nieprzygotowanie przez Uczestnika paczki w terminie
  • rezygnacja z zabawy w trakcie trwania etapu przygotowywania i nadawania paczek (np. poprzez usunięcie konta na wykop.pl)
  • niewysłanie paczki
  • wysłanie paczki z inną/brakującą zawartością, niż to, co było przesłane na Zdjęciu Weryfikacyjnym
 3. W każdym przypadku opisanym w pkt. 2 Uczestnik zostanie wpisany na Listę Hańby i poniesie wszystkie konsekwencje z tym związane.
 4. W sytuacjach wyjątkowych Organizatorzy będą dążyli do stworzenia nowych par, w pierwszej kolejności z osób związanych z Uczestnikami wpisanymi na Listę hańby (tj. nadawca paczki dla takiego Uczestnika będzie wysyłał paczkę do odbiorcy paczki od takiego Uczestnika). W innych przypadkach Organizatorzy będą korzystali z pomocy Wolontariuszy, którzy dobrowolnie przygotują i wyślą paczkę.
 5. W przypadku sytuacji wyjątkowych dopuszczalne jest, aby Organizatorzy zastosowali inne ustalenia niż w Regulaminie - zwłaszcza wydłużenie czasu przygotowywania i wysyłki paczki dla nowego nadawcy lub wolontariusza.

Pozostałe kwestie

 1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z strony wykopaka.pl tylko do celów związanych z zabawą wykoPAKA. Niedopuszczalne jest użycie w innych celach, wpływanie na działanie strony wykopaka.pl, próby "hakowania" itp.
 2. Każdy Uczestnik, który będzie działał na niekorzyść zabawy i strony wykoPAKI będzie mógł być wpisany na Ścianę Hańby i usunięty z zabawy.
 3. Strona wykoPAKA powinna poprawnie działać na najnowszych wersjach popularnych przeglądarek. W przypadku zauważenia błędów prosimy o kontakt do Organizatorów.
 4. Organizatorzy i moderatorzy postarają się rozpatrywać zgłoszenia/wnioski najszybciej jak to możliwe, ale nie deklarują żadnych konkretnych terminów. W przypadku dużej ilości zgłoszeń i kontaktów ze strony Uczestników czas rozpatrywania i odpowiedzi może być wydłużony.

Polityka Prywatności

 1. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych, które są zbierane na stronie wykopaka.pl. Stosowane są odpowiednie procedury dostępu, wyznaczone uprawnienia oraz wdrożone rozwiązania informatyczne, które zabezpieczają dane (np. szyfrowanie danych).
 2. Moderatorzy zabawy mają ograniczony dostęp do danych (brak dostępu do nazwy odbiorcy, preferencji odbioru i danych adresowych).
 3. Wszystkie dane są zbierane i przetwarzane tylko w jednym celu - umożliwieniu organizacji zabawy wykoPAKA. Dane nie będą wykorzystane w żadnych innych celach ani przekazane podmiotom trzecim do wykorzystania w innych celach.
 4. Uczestnik podając swoje dane osobowe na stronie wykopaka.pl wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu opisanym w Regulaminie oraz na przekazanie podanych przez niego danych osobowych innemu Uczestnikowi w ramach zabawy wykoPAKA.
 5. Uczestnik otrzymując dane innego Uczestnika zabawy zobowiązuje się do wykorzystania ich tylko w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu i nie będzie ich przetwarzał do innych celów.
 6. W przypadku niewywiązania się przez Uczestnika z obowiązków wynikających z Regulaminu jego login na wykopie zostanie wpisany na Listę Hańby i będzie widoczny publicznie.
 7. Strona wykopaka.pl korzysta z ciasteczek (cookies) w celu zachowania sesji użytkownika, zabezpieczenia strony oraz zbierania danych statystycznych. Użytkownik może samodzielnie zdecydować w ustawieniach swojej przeglądarki czy chce używać ciasteczek, brak obsługi ciasteczek może jednak spowodować błędne działanie strony.
 8. Uczestnik ma prawo do dostępu do Swoich danych, żądania usunięcia ich, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody. Wysyłając jednak żądanie usunięcia, ograniczenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Uczestnik jednocześnie odstępuje od uczestnictwa w zabawie i zostaje wpisany na Listę Hańby.
 9. Po przekazaniu danych osobowych osobie przygotowującej paczkę dla Uczestnika, Uczestnik nie ma możliwości ich zmiany czy sprostowania.
 10. Zabawa wykoPAKA jest prowadzona przez osobę fizyczną w celu wzmacniania więzi społecznych między użytkownikami Wykopu w związku z czym na mocy motywu 18 RODO nie podlega ona pod Ustawę.

Ustalenia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniany, a jego nowa treść będzie widoczna na stronie wykopaka.pl
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania indywidualnych ustaleń z Uczestnikami zabawy, w szczególności w wyjątkowych i nieprzewidzianych sytuacjach, zgodnie z RIGCZ.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian terminów, informując o tym wcześniej społeczność wykop.pl
 4. We wszystkich nieuregulowanych sprawach lub spornych sprawach ostateczne słowo mają Organizatorzy zabawy, którzy działają przede wszystkim z myślą o Uczestnikach.